Fruit in de klas bij de Hasselbraam


Jenaplanschool De Hasselbraam kende al een fruitdag: op woensdag was het tussendoortje fruit. De wens van het team was om te onderzoeken of er draagvlak was dit uitbreiden.

In samenspraak met Alewien de Fockert, locatieleider, werd een plan opgesteld om ouders te informeren en de meningen te toetsen. Het project kreeg de naam "Hasselfruit" en we kozen ervoor het stapsgewijs aan te pakken; te beginnen met invoering van een tweede fruitdag bij de kleuters. Middels nieuwsbrieven werd de hele school geïnformeerd over het plan en de verschillende stappen die genomen zouden gaan worden. De kleuterouders kregen vervolgens een enquête met de vraag of ze vóór of tegen uitbreiding van de fruitdagen waren én of ze financieel wilde bijdragen. De uitslag was zeer positief: ruim 90% van de ouders/verzorgers bleek voorstander van een fruitdag erbij en ruim 60% van de ouders/verzorgers wilde financieel bij dragen.

Voor het team van de Hasselbraam was dit voldoende draagvlak om in januari 2013 te starten met de extra fruitdag bij de kleuters. Omdat uit de enquête ook naar voren was gekomen dat meerdere ouders als sponsor wilde optreden voor dit project, kon deze extra fruitdag volledig gefinancierd worden uit sponsorgelden. De kleuters kregen vervolgens drie maanden lang, een dag in de week een grote mand in de klas, gevuld met handfruit en snackgroenten. Het bleek een succes. De mand werd als een traktatie rondgedeeld en ook kinderen die eigenlijk nooit fruit wilde eten, deden nu mee.

Door dit succes besloten we om na de drie maanden, het project voor te zetten bij de onderbouwklassen. Ook hier volgde eerste een enquête met wederom een positieve uitkomst en vanaf april kregen de onderbouwklassen een fruitmand in de klas. Bij de kleuters was de extra fruitdag gebleven, de ouders gaven nu twee keer in de week fruit mee als tussendoortje. Ook bij de onderbouw was het Hasselfruit een succes: de kinderen waren enthousiast, ouders blij verrast en het team overtuigd.